Skive Frugt & Grøntbørs A/S

Persondatapolitik for Skive Frugt og Grøntbørs A/S

Denne persondatapolitik gælder for indsamling og behandling af dine personoplysninger i forbindelse med forespørgsel, tilbud, køb, udførelse af opgaver eller ansættelse hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S.

Når du selv afgiver dine personoplysninger til Skive Frugt og Grøntbørs A/S via mail, elektronisk, telefon eller direkte – accepterer du og giver samtidig samtykke til, at dine personoplysninger kan behandles af Skive Frugt og Grøntbørs A/S. Skive Frugt og Grøntbørs A/S udfører al håndtering af personoplysninger i henhold til Persondataforordningen (GDPR).

Vi passer godt på dine oplysninger!

Skive Frugt og Grøntbørs A/S ønsker med denne Persondatapolitik at vise:

 • Hvordan vi opretholder det højeste niveau af sikkerhed for vores kunder, leverandører, og medarbejdere med hensyn til behandling af personoplysninger
 • Hvordan vi på en overskuelig måde håndterer dine personoplysninger

Dataansvarlig Skive Frugt og Grøntbørs A/S

Lars Baagøe er direktør/indehaver af firmaet Skive Frugt og Grøntbørs A/S og hermed den dataansvarlige for virksomheden.

Charlotte Baagøe er udpeget til at være DPO (Data Protection Officer) – kontaktoplysninger findes i bunden af dette dokument.

Skive Frugt og Grøntbørs A/S

Ulvevej 22

7800 Skive

Telefon: 9752 0223

CVR.nr.: 33363974

 

Lars Baagøe

Direktør / Indehaver

Mobil: 2012 6883

E-mail: lars@skivefrugtgb.dk

Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler følgende personoplysninger

Kunder

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, kundenummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Leverandør

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer, mobil, e-mailadresse, leverandørnummer, CVR-nummer, kontaktinformationer, ordrehistorik, betalingsinformationer, kontaktoplysninger på kontaktpersoner

Medarbejder

Almindelige personoplysninger før/under/efter ansættelse.
Herunder kontraktlige forpligtelser i forbindelse med ansættelsesforhold

Følsomme personoplysninger kun i nødvendige tilfælde indsamles disse

Hvornår indsamler vi data

Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 • Besøger vores hjemmeside
 • Er kunde
 • Er leverandør
 • Sender os spørgsmål via kontaktformularerne
 • Sender en jobansøgning
Besøger vores hjemmeside

Vi bruger IKKE cookie når du besøger vores hjemmeside.

Er kunde hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S

For at kunne indgå en aftale med Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler vi nedenstående data.

 • CVR-nr. 
 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • Kontakt oplysninger
 • Kontaktpersons kontakt oplysninger
 • Købshistorik

 
Disse data bruges til at kunne levere den ydelse der er forbundet med at være kunde hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S. Data gemmes i overensstemmelse med de gældende lovbestemmelser. 

Vi bruger hovedsageligt interne fragtbiler. I disse sammenhænge videregives der ingen kontakt- eller adresseoplysninger.

Hvis et eksternt fragtselskab skal udføre leverancen, videregives de nødvendige oplysninger for at kunne levere ordren. Der kan også være nødvendige oplysninger til certifikater i forbindelse med leverance af fødevarer. Ovenstående punkt vil altid være i samråd med kunden. 

Er leverandør til Skive Frugt og Grøntbørs A/S

For at kunne indgå en aftale med Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler vi nedenstående data.

 • CVR-nr. 
 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • Kontakt oplysninger
 • kontaktpersons kontakt oplysninger


Disse data bruges til at kunne håndtere samarbejdet. 

Sender en jobansøgning

Hvis du søger en stilling hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S, gemmer vi din ansøgning elektronisk under rekrutteringsprocessen.

Skive Frugt og Grøntbørs A/S behandler dine fremsendte oplysninger til at vurdere, om Skive Frugt og Grøntbørs A/S vil tilbyde dig ansættelse, samt til kommunikation med dig under rekrutteringsprocessen.

Kun ledelsen hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S har adgang til at se fremsendte ansøgninger og personoplysninger.

Der fremsendes afslag til personer, der ikke måtte komme i betragtning.

Hvis Skive Frugt og Grøntbørs A/S ønsker at gemme oplysninger fra ansøgere der ikke ansættes, indhentes samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i maks. 6 måneder iht. Persondataforordningen. Herefter slettes oplysningerne.

Sender os spørgsmål via kontaktformularerne

Ved henvendelse gennem kontaktformularerne på hjemmesiden, indsamles og gemmes oplysningerne indtil den henvendte sag er afsluttet og oplysningerne ikke er relevante længere.  

Formål med dataindsamling

Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler udelukkende personoplysninger, der er nødvendige for behandling af kunder, leverandører og ansatte.

Eksempler på formål, hvortil Skive Frugt og Grøntbørs A/S indsamler personoplysninger:

 • Kontaktinformation til kunder/leverandører
 • Udførelse af opgaver for kunder
 • Kunde/leverandørbehandling
 • Kontaktinformation til fremsendelse af faktura
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Kontraktlige/ansættelseskrav over for ansatte

Tidsfrister for sletning/opbevaring

Personoplysninger slettes, når Skive Frugt og Grøntbørs A/S efter lovgivning ikke længere er pålagt at skulle gemme oplysningerne, eller når der ikke længere er et formål med behandlingen.

Videregivelse af personoplysninger

Skive Frugt og Grøntbørs A/S videregiver ikke personlige oplysninger til andre uden for virksomheden.

Skive Frugt og Grøntbørs A/S benytter databehandlere bl.a. til backup og til behandling af løn og økonomi. Disse firmaer behandler udelukkende oplysninger på Skive Frugt og Grøntbørs A/S ’s vegne og må ikke anvende personoplysningerne til egne formål. Disse databehandlere er underlagt Databehandleraftaler og kontrolleres løbende angående overholdelse af Persondataforordningen. 

Skive Frugt og Grøntbørs A/S kan i visse tilfælde også være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

Sikkerhed

Skive Frugt og Grøntbørs A/S har truffet alle tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, går tabt, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Personoplysninger og behandling af persondata foretages kun iht. Persondataforordningen.

Derudover har firmaet både elektroniske og fysiske adgangsbegrænsninger. Medarbejderne er underlagt loyalitets- og tavshedspligt samt modtager Awareness undervisning i håndtering af persondata.

Cookies

Skive Frugt og Grøntbørs A/S anvender cookies iht. lovgivningen.
Se vores cookiepolitik på vores hjemmeside www.skivefrugtgb.dk eller se den her cookie politik.

Juridisk hjemmel (retsligt grundlag)

Skive Frugt og Grøntbørs A/S behandler personoplysninger med nedennævnte hjemmel for kunder, leverandører og ansatte:

 • Opfyldelse af en kontrakt

 • Behandling af legitime interesser

 • Samtykker

 • Retlige krav

 • Interesseafvejning

Dine rettigheder

Angående de personoplysninger, som vi har registreret om dig hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S, så er dine rettigheder i henhold til Persondataforordningen: 

 • Du har ret til, at få indsigt i hvilke personoplysninger vi gemmer om dig
 • Du har ret til, at få en kopi af dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få rettet (berigtiget) dine personoplysninger
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger slettet ”at blive glemt”
  Ønskes sletning vil virksomheden slette dine personoplysninger, dog med undtagelse af de personoplysninger, som virksomheden er pålagt at gemme iht. lovgivning
 • Du har ret til, at trækket dit samtykke tilbage
  Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på et samtykke fra dig, dog med undtagelse af de behandlinger, som virksomheden er pålagt at udføre iht. lovgivning
 • Du har ret til, at få dine personoplysninger flyttet/udleveret (Data portabilitet)
  i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
 • Du har ret til, at få underretning om evt. brud på datasikkerheden hos virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til virksomheden
 • Du har ret til, at indgive en klage over behandlingen til Datatilsynet

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Skive Frugt og Grøntbørs A/S ’s behandling af personoplysninger kan du henvende dig til:

DPO:

Charlotte Baagøe
Bogholder
Mobil: 2042 6830
E-mail: bogholderi@skivefrugtgb.dk

Eller kan du kontakte virksomhedens dataansvarlige

Dataansvarlig

Lars Baagøe

Direktør / Indehaver

Mobil: 2012 6883

E-mail: lars@skivefrugtgb.dk

Der er også mulighed for at kontakte os ved at sende en anmodning til vores e-mailadresse mail@skivefrugtgb.dk

Medfører en af tre ovennævnte muligheder ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet. Den aktuelle kontakt adresse kan findes på www.datatilsynet.dk