Skive Frugt & Grøntbørs A/S

Salgs-og leveringsbetingelser hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S

Ved ordreafgivelse hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S, accepteres nedenstående betingelser og forbehold. 

Generelt

Aftaler mellem Skive Frugt og Grøntbørs A/S og kunden er altid i overensstemmelse med gældende salgs-og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt. 

Kunder hos Skive Frugt og Grøntbørs A/S kan ved forespørgsel og efter aftale få tildelt et brugernavn og password til afgivelse af ordre online, på shoppen og appen. Kunden er selv ansvarlig for at oplysningerne ikke videregives og misbruges. 

Alle billeder på shoppen er vejledende. 

Priser og afgivelse af ordre

Alle priser på shoppen er eksklusiv moms. 

Der tages forbehold for udsolgte vare og sortimentsændringer. Hvis dette er tilfældet, og der sker en ændring i Skive Frugt og Grøntbørs A/S sortiment, kan Skive Frugt og Grøntbørs A/S nægte at leverer varen uden at kunden er berettiget til nogen form for erstatning eller godtgørelse som følge heraf.  
Dertil tages der endvidere forbehold for fejl i informationer, afgifter og priser.  
Den fremsendte ordrebekræftelse er ikke en faktura. Beskæftigelsen er en oversigt over ordreafgivelsen, den endelige pris fremgår af efterfølgende fremsendte faktura. 

Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelser er 8 dage netto.

Ved betaling efter forfaldsdato beregnes rente på 2% pr. påbegyndt måned.

Betalingsmetoder: bankoverførsel, FIK-indbetalingskort, mobilpay, leverandørservice

Bestillingsfrister og levering

Det er muligt at bestille ordre fra dag til dig, der tages forbehold for fejl og mangler såfremt der sker sortimentsændringer, se evt. afsnittet om priser og afgivelse af ordre. 

Bestilling af snitvarer, SKAL senest ske på hverdage, dagen inden den ønskede leveringsdag før kl. 12. Er ordren afgivet efter kl. 12, kan Skive Frugt og Grøntbørs A/S ikke garantere at det ønskede leveringstidspunkt kan imødekommes. 

Leveringstidspunktet for bestilte ordre er på den ønskede bestillingsdag imellem kl. 4 og 15, medmindre andet er aftalt imellem kunden og Skive Frugt og Grøntbørs A/S.  

Varerne leveres på det aftalte leveringssted. Såfremt leveringstedet er udenfor kundens åbningstid eller der kræves adgang for at tilgå det ønskede leveringssted, forventes det at Skive Frugt og Grøntbørs A/S har fået nødvendig information eller adgang til at kunne levere varerne som ønsket. Er dette ikke i Skive Frugt og Grøntbørs A/S hænde inden levering af varerne, er Skive Frugt og Grøntbørs A/S i sin fulde ret til at tage varerne med retur eller stille varerne tættest muligt på det ønskede leveringssted uden at kunne drages til ansvar for efterfølgende skader eller mangler.  

Emballage

Der kan forekomme et gebyr hvis ordren kræver yderligere emballage for at kunne leveres forsvarligt. Ved efterfølgende returnering af ovenstående emballage i intakt stand tilbagefaktureres gebyret. 

Annullering af ordre

Ordre kan i udgangspunktet annulleres uden beregning, medmindre ordreproduktionen er igangsat. I så fald kan Skive Frugt og Grøntbørs A/S nægte at annullere ordren.   

Mangler og reklamation

Kunden skal straks ved levering foretage modtagerkontrol af varerne fra Skive Frugt og Grøntbørs A/S. 

Hvis der opdages fejl eller mangler på leverancen, skal kunden strakt efter opdagelse give Skive Frugt og Grøntbørs A/S skriftlig besked på mail (mail@skivefrugtgb.dk) hvori manglen eller fejlen opstår.   

Skive Frugt og Grøntbørs A/S reagere straks efter og indenfor rimelig tid på henvendelser om fejl og mangler, og vil udfra Skrive Frugt og Grøntbørs A/S valg, såfremt henvendelses godkendes, afhjælpe eller om leverer varerne på Skive Frugt og Grøntbørs A/S regning. 

Har kunden ikke indenfor 24 timer henvendt sig til Skive Frugt og Grøntbørs A/S med fejlen eller manglen på den fremsendte, kan kunden ikke senere gøre manglen gældende.  

Returnering af varer

Varer tages kun retur mod forudgående aftale. 

Force majeure

Skive Frugt og Grøntbors A/S kan i situationer hvorpå force majeure gør sig gældende, være hindret i at leverer ordre til kunden eller overholde en indgået aftale imellem Skive Frugt og Grøntbørs A/S.  

Andre leveringshindringer

Tilsvarende regler som ved force majeure gælder ved øvrige leveringshindringer som fejl begået af tredjemænd herunder leverandører, underleverandører og vareknaphed. 

Behandling af persondata

Skive Frugt og Grøntbørs A/S indhenter kun relevant information for at kunne udføre den bestilte service, samt betalingsoplysninger for at kunne sende faktura. Alle informationer bliver behandlet udfra de gældende regler om GDPR og bogføringsloven.  
Se afsnittet om vores persondata politik, og brug af cookies på hjemmesiden her.